vineri, 24 august 2012

Elogiul nebuniei


 "Viața cea mai plăcută este cea care se petrece fără nici un fel de înțelepciune."
 
 "Sunt două lucruri care-l împiedică cu deosebire pe om de a ajunge să cunoască bine lucrurile: rușinea care îi insultă sufletul și teama care îi arată pericolul și îl întoarce de la întreprinderea acțiunilor mari."
 
 "Un rău nu este un rău pentru acel care nu-l simte."
 
 "O plăcere de care cineva se bucură singur nu este o adevărată plăcere."
 
  "Este o mare înțelepciune de a ști să fii nebun la timp."
 
 "Nebunia amanților este cea mai dulce din toate nebuniile."

duminică, 19 august 2012

Un om sfârșit


 "Viața e vis și visul realitate."

 "Schimbându-se interiorul, se schimbă exteriorul; reinnoind sufletul, se reînnoiește lumea."

 "Citesc fără întrerupere, fără scăpări de vedere și fără șovăire în cartea memoriei mele."

 "Lucrul cel mai mare pe care-l poate face cineva e să adauge viață vieții, spirit spiritului."

 "A ști înseamnă a putea."

 "Pentru mine deșteptăciunea nu e altceva decât gradul cel mai înalt al mediocrității. Deșteptăciunea e acea formă superioară de inteligență pe care o pot înțelege, aprecia și iubi toți. Deșteptăciunea e un amestec plăcut de facilitate, curiozitate, spirit, locuri comune înzorzonate și filistinism puțin cherchelit,  care place doamnelor, profesorilor, avocaților, oamenilor de lume, ilustrelor persoane culte, într-un cuvânt. tuturor celor care se află la jumătatea drumului între cer și pământ, între paradis și infern, la fel de departe de animalitatea josnică și de marele geniu."

miercuri, 1 august 2012

Jurnalul portughez


 "Singura posibilitate a omului de a scăpa de durere, de regrete, de melancolii, de sentimentul ocaziilor pierdute, este să nu se atașeze."
 
 "A trăi cu ziarele înseamnă a te imbeciliza."
 
 "Religia, pentru mine, este setea după si intuiția realului, a absolutului."
 
 "Scriu ca să pot supraviețui, ca să nu mă mai gândesc, să nu mai mă simt."
 
 "Fără neamul meu, nimic nu mă mai interesează în istorie."
 
 "Omul care n-a putut fi consolat și sporit de femei e compensat de prezența îngerului păzitor. Singurătatea pe care n-a putut-o alunga nunta, o alungă dialogul."
 
 "Viața consumată împreună nu e pierdută, dacă este un împreună care s-o refacă, s-o amplifice, s-o fertilizeze necontenit."
 
 "Unde omul e liber, e puternic, și spiritul e creator."
 
 "Cu ochii duși pe fereastră, uit că exist."
 
 "Oamenii triști nu sunt iubiți decât dacă se lasă consolați, dacă pot dărui celorlalți rara satisfacție de a se simți buni, generoși, puternici. Un om trist care se refuză consolării devine plicticos, neinteresant, obositor. Consolatorul nu-și poate revela marea lui bunătate, nu-și poate satisface legitimul orgoliu de a mângâia și încuraja - adică de a se simți tare și generos, de a crește în propria-i judecată morală."