luni, 30 ianuarie 2012

Pe culmile disperării (I)

 "A fi plin de tine însuți, nu în sens de orgoliu, ci de bogăție, a fi chinuit de o infinitate internă și de o tensiune extremă înseamnă a trăi cu atâta intensitate, încât simți cum mori din cauza vieții."

 "Vă plângeți că oamenii sunt răi, răzbunători, nerecunoscători sau ipocriți? Vă propun eu metoda agoniei prin care veți scăpa temporar de toate aceste defecte. Aplicați-o fiecărei generații și efectele vor fi imediat vizibile. Prin bici, prin foc sau injecții, aduceți pe fiecare om în agonie, la experiență clipelor din urmă, pentru că într-un groaznic chin să încerce marea purificare din viziunea morții. Dați-i înapoi drumul și lăsați-l să fugă de groază până când, epuizat, va cădea jos. Și vă garantez că efectul este incomparabil mai valabil decât toate cele obținute prin căile normale."

 "Aș vrea să înnebunesc într-un singur caz. Când aș ști că aș ajunge un nebun vesel, vioi și permanent bine dispus, care nu-și pune nici o problemă și n-are nici o obsesie, dar care râde fără sens de dimineață până seara."

 "A intra în moarte nu înseamnă, cum crede mentalitatea curentă și în genere creștinismul, a-ți da ultima suflare și a păși într-o regiune de altă structură și pozitivitate decât a vieții, ci a descoperi în progresiunea vieții un drum înspre moarte."

 "Filozofia este o artă de a-ți masca sentimentele și chinurile lăuntrice pentru a înșela lumea asupra rădăcinilor adevărate ale filosofării."

 "Ochii omului văd în exterior ceea ce îl frământă în interior."

 "În melancolie îi cresc omului aripi nu pentru a se bucura de lume, ci pentru a fi singur."

 "Am cel mai mare dispreț pentru acei care râd de sinuciderile din iubire, deoarece aceștia nu înțeleg că o iubire ce nu se poate realiza este pentru cel ce iubește o anulare a ființei lui, o pierdere totală de sens, o imposibilitate de ființare. Când iubești cu întreg conținutul ființei tale, cu totalitatea existenței tale subiective, o nesatisfacere a acestei iubiri nu poate aduce decât prăbușirea întregii tale ființe."

 "Aș renunța oricând la toate problemele din lumea această, care nu duc la nimic, pentru o naivitate dulce și inconștientă." 
 

luni, 23 ianuarie 2012

Invierea

"O faptă rea poţi să n-o repeţi şi să te căieşti de ea, pe când gândurile rele generează mereu fapte rele. Fapta rea nu face decât să deschidă calea spre alte fapte rele, gândurile rele însă te trag pe această cale cu o putere căreia nu te poţi împotrivi."

"Oamenii sunt asemenea râurilor; apa în toate râurile este la fel, una şi aceeaşi, dar fiecare râu este aici îngust, colo repede, dincolo lat, acum liniştit, apoi curat, când rece, când tulbure, când cald. La fel şi oamenii. Fiecare om poartă în el, în embrion toate însuşirile omeneşti, dar câteodată manifestă unele dintre ele, iar altădată altele şi se întâmplă deseori să nu semene cu el însuşi, cu toate că rămâne mereu una şi aceeaşi fiinţă."

"Unicul ţel al tribunalelor este să menţină societatea în starea sa actuală."

duminică, 8 ianuarie 2012

Peștera


 "Dacă ai conștiință că-ți prelungești contemplarea e fie pentru că te observi pe tine însuți, fie, mai grav, pentru că aștepți să fii observat."
 
 "Fiecare citește în felul lui, își inventează o manieră proprie, unii își petrec toată viața cititnd fără să treacă vreodată dincolo de lectură, rămân lipiți de pagină, nu pricep că vorbele sunt numai pietre puse pentru a traversa curentul unui râu, sunt acolo doar ca să putem ajunge pe celălalt țărm, celălalt țărm contează; doar dacă nu cumva aceste râuri n-au două țărmuri, ci mai multe, fiecare om care citește este propriul lui țărm și e numai al lui țărmul pe care trebuie să ajungă."
 
 "Cel mai greu pentru un bărbat este să-și recunoască slăbiciunile și să le mărturisească. Mai ales când acestea se manifestă în afară anotimpului potrivit, că un fruct pe care creangă abia îl ține pentru că a apărut prea târziu."
 
 "Gesturile sunt mai mult decât niște simple gesturi, sunt ca niște desene făcute de un trup pe altul."
 
 "Cunoscătorii spun că a călători e foarte important pentru formarea spiritului, cu toate acestea nu e nevoie să fii o lumină a intelectului ca să pricepi că spiritele, oricât ar fi de călătoare, au nevoie din când în când să se întoarcă acasă pentru că numai acolo reușesc să capete despre sine și să păstreze o idee cât de cât mulțumitoare."